ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564

  ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

       

ประกาศการรับสมัคร

เอกสาร PDF JPG1 , JPG2 , JPG3
 
     

มาตรการการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เอกสาร PDF JPG
 
     

ใบสมัคร ชั้นอนุบาล 2 (เพิ่มใบกรอกข้อมูลนักเรียน)

เอกสาร PDF  
 
     

ใบสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่1 (เพิ่มใบกรอกข้อมูลนักเรียน)

เอกสาร PDF  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน อนุบาล2 JCEP

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โทรศัพท์ 038461202      

นางสาวสำอางค์  สุดสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
Google

www-เว็บอื่น
My Website
หลักสูตร วิทย์-คณิต

โครงการ 3 ภาษา

 

- แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ป.3 by สมพร
-สอนการใช้ PowerPoint by สงเกตุ
-วิจัย buddy tutor by จารึก
- หนังสืออ่านเพิ่มเติม พระพุทธศาสนา ป.6 by อนุศาสน์ 

- ตั้งกระดาษทำแผ่นพับ
- แม่แบบแผ่นพับ

-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุด..เริ่มต้น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุดหมุน by สงเกตุ, ชาญวิทย์
-รักโลก รักต้นไม้ /ใคร by สงเกตุ, ชาญวิทย์

- คนดีเมืองพระรถ by สงเกตุ,วิฑูรย์,ชาญวิทย์

.....................................................

-แนะนำโรงเรียน
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-IQA Award โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award)
- มาตรการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียน