โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ หอประชุมกุตาระนคร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียด  >>
     - ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
     - TOR ตารางแสดงวงเงิน คุณลักษณะเฉพาะ   

 

 


นางทองเพียร พลนาค
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

Google

www-เว็บอื่น
My Website

 ข่าวภายใน "APL News"

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่68
   -ระดับเขตพื้นที่ ชบ.2
   -ระดับภาคกลาง-ตะวันออก
   -ระดับชาติ
 
 
 

หนังสั้น/VTR

-จุดหมุน   
-จุด..เริ่มต้น
-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น
-รักโลก รักต้นไม้
-VTRแนะนำโรงเรียน


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award) 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ หอประชุมกุตาระนคร