นางสาวสำอางค์  สุดสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
Google

www-เว็บอื่น
My Website

 

 

 


 

19 ม.ค.61 สายชั้นปฐมวัย เข้ารับการประเมิน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน จากคณะกรรมการ ระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการประเมิน 6 ต.ค.61 นางทองเพียร  พลนาค เข้าเฝ้า รับพระราชทานรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอัญเชิญรางวัล มาทำพิธีฉลองรอบเมืองพนัสนิคม
หลักสูตร EP และ JEP ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2017 โรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นปฐมวัย ระดับจังหวัด
ฐานเรียนรู้การทำอาหารของนักเรียนปฐมวัย การแสดงอังกอร์ เอกลักษณ์ของชาวอำเภอพนัสนิคม ของนักเรียนปฐมวัย
ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนปฐมวัย ฐานเรียนรู้กิจกรรมทายโจ๊ก(ของดีพนัสนิคม) ของนักเรียนปฐมวัย
ฐานเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนปฐมวัย ฐานเรียนรู้การแสดงประกอบการเล่านิทานของนักเรียนปฐมวัย
ฐานเรียนรู้การนำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ของนักเรียนปฐมวัย ฐานเรียนรู้การร้องและดนตรีสากล ของนักเรียนปฐมวัย
6 ต.ค.2560 สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาคเรียนต่อไป 19 ก.ย.60 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการประเมิน ในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
 
8 ก.ย.60 ผู้อำนวยการ ทองเพียร พลนาค มอบเกียรติบัตรและรางวัล ห้องพิเศษ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับสายชั้นปฐมวัย