Home
             
03-1อบรมBBL   08-3แลกเปลี่ยนเรียนรู้-แลกขยะ 01-01-61วันเด็ก   06-19-61อบรมเด็กอ้วน-ต้อนรับสนง.แผน  
03-2รางวัล-ไบเทค 08-4อบรมเด็กอ้วน 01-02-61ประเมินร.ร.พระราชทาน-ก่อนประถม 06-21-61ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
04-4สงกรานต์ 08-5สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 01-19-61ประเมินร.ร.พระราชทาน-ก่อนประถม 06-25-61ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
05-1บุญกลางบ้าน 08-6รับรางวัลหน้าเสาธง-วัดนามะตูม 02-01-61ศูนย์วิทย์สระแก้ว 06-26-61ต่อต้านยาเสพติด  
05-2ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 08-7ปลูกหญ้าEP 02-02-61งานหน้าอำเภอ 06-29-61สวนสนาม-อัคคีภัย  
05-3อบรมครูปฐมวัย 09-1ปลูกต้นดาวเรือง 02-03-61ประเมินสถานศึกษาสีขาว 07-5-61ประเมินสหกรณ์-ระดับประเทศ  
06-1ไหว้ครู-รับน้อง 09-2การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 02-03-61อัญเชิญอนุสาวรีย์ ร.3 ร.5 07-24-61งานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10  
06-2สหกรณ์-ร.ร 09-3นิสิตแพทย์-เข้าค่ายคุณธรรม 02-05-61สวดมนต์สรภัญะ จังหวัด 07-24-61ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย  
06-3ขอบคุณเทศบาลพนัส 09-4ครูเกษียณที่เขต 02-21-61ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยา 07-26-61ถวายเทียนพรรษา  
06-4ประชุมMOU 09-5ประเมินร.ร.พระราชทาน-ปฐมวัย 02-23-61เลือกตั้งสภานักเรียน2561 08-10-61วันแม่แห่งชาติ  
06-5อบรมอัคคีภัย 09-6กีฬาสีอนุบาล 02-24-61ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 09-12-61ประเมินห้องสมุด-ติดตามมาตรฐานสถานศึกษา  
06-6ศึกษาดูงาน-ตราด-จัน 09-8งานเกษียณ 02-28-61ตลาดนัดบัวบาน 09-24-61ไหว้พระจันทร์2561  
06-7อบรมครูEP 10-1รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 03-03-61อบรมครูมืออาชีพ      
06-8วันต่อต้านยาเสพติดโลก 10-2กีฬาสี-ศึกษาลัยเกมส์ 03-03-61ประเมินสหกรณ์โรงเรียน      
06-9เข้าค่ายO-NET 11-1ลอยกระทง 03-04-61ประชุมผู้ปกครองGifted      
06-10โครงงานIS 11-2ประชุมผู้ปกครองEP 03-06-61ประเมินสหกรณ์โรงเรียน-เขตพื้นที่      
06-11เดินสวนสนามลูกเสือ 11-3ประเมินร.ร.พระราชทาน-ปฐมวัย 03-19-61ประเมินโรงอาหาร      
06-12ดูงานสฤษดิเดช 11-4ประชุมผู้ปกครองป.5-6 03-29-61ต้อนรับศึกษาดูงาน-นครพนม      
07-1อบรมครู 11-5ลูกเสือถวายราชสดุดี 03-30-61วันจบการศึกษา      
07-2มอบทุน-ลงนาม 11-6ศิลปหัตกรรมนักเรียน 04-11-61สงกรานต์ปี61      
07-3ถวายเทียนเข้าพรรษา 11-7บุคลากรฟิลิปปินส์เยี่ยมชม 05-01-61ทำบุญเครื่องอิสริยาภรณ์-สายสะพาย      
07-4มอบเกียรติบัตรครูแดร์ 11-8EnglishCamp1-3 05-09-61อบรมธรรมะวัดนามะตูม      
07-5ยกระดับผลสัมฤทธิ์ONet 12-1กีฬากลุ่มพนัส2 05-11-61ประชุมครูEP      
07-6ทาสีรั้ว 12-2ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 05-11-61ประชุมครูต่างชาติ/ไทยEP      
07-7อบรมสภา-มีนา 12-3ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 05-14-61ประชุมผู้ปกครอง-      
07-8ประเมินสภานักเรียน 12-4คริสต์มาส 05-28-61วันวิสาขบูชา      
07-9เฉลิมพระเกียรติร.10 12-5ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายปฐมวัย 06-08-61ประเมินJEP      
07-10วันภาษาไทยแห่งชาติ 12-6เข้าค่ายลูกเสือ 06-08-61อบรมO-netที่เขต      
08-1ประเมินห้องสมุด 12-6ปีใหม่ 06-14-61ไหว้ครูปี61      
08-2วันแม่แห่งชาติ     06-15-61รับเสด็จพระเทพ