ประกาศ การส่งเด็กมาเข้าเรียน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศให้ส่งเด็กมาเข้าเรียน 1, ประกาศการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน (เลือกหลักสูตรที่ต้องการ)

 

  

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภกร วงศ์วิไล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6B โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 จากโครงการแข่งขัน คณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest) ซึ่งจัดสอบแข่งขัน เพื่อประเมินศักยภาพ ทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาต่อยอด สู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 

 

 

6 มาตรการสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน

รับสมัครครู >>คลิกภาพเพื่ออ่านรายละเอียด<<

ประกาศเปิดเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564

 

 

มาตรการสำหรับ รถรับส่งนักเรียน

 

 

 

 

 

รูปแบบการเรียน Online ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564

คลิกภาพเพื่อดูเพิ่มเติม

 

 

 

นักเรียนที่สอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา2563 ได้เต็ม 100

 

เครื่องแต่งการนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ (คลิกภาพ ดูรายละเอียด)

 

มีจำหน่ายแล้ว

ชุดพละโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564

เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ 3 ภาษา เนื้อผ้าดีกว่าเดิม ทนทานกว่าเดิม มีจำหน่ายที่ ร้านสหกรณ์โรงเรียนเพียงแห่งเดียว (ส่วนชุดเดิมยังสามารถใช้ต่อไปได้)

 

ทรงผมนักเรียน

แถวบน ทรงผมมาตรฐาน 
แถวล่าง ทรงผมของนักเรียนที่ขออนุญาต

 

 

12 พ.ย. 64 ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เข้ารับการตรวจ ATK ด้วยชุดตรวจมาตรฐาน ตรวจโดย เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม และคุณครู ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพนัสนิคม และสาธารณสุขอำเภอ พนัสนิคม เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียน On-Site

 

 

 

27 ก.ค.64 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ในนามคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท) ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม เพื่อนำไปใช้ในการสู้ภัย COVID-19 และเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับโรคระบาด COVID-19 ในครั้งนี้

 

30 ก.ค.64 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้เริ่มทยอยส่งซิมการ์ด ถึงบ้านนักเรียน ด้วยบริการบริษัทส่ง เพื่อให้นักเรียน ที่ขาดแคลนสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถนำไปใช้เรียนออนไลน์ ในภาวะสถานการการแพร่ระบาด ของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถใช้งาน ระยะแรก ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 โดยที่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

8 ก.ค.64 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ สพป.ชบ.2 ให้เกียรติต้อนรับ มีนายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นประธานในการประเมิน โดยเปิดวีดิทัศน์ แนะนำโรงเรียน และนำเสนอ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ซักถาม ตรวจสอบร่อยรอย หลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมกุตารนคร ในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมิน แล้วเดินทางกลับ

 

17 ก.ค.64 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้รับความอนุเคาระห์ จากกลุ่ม "ครอบครัวเดียวกัน ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยคณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย และดำเนินงานโดย ทีมงาน คุณปรวรรศ อุมา (ทนายหมู) ทางโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

5 พ.ค. 64 จับสลากนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 (ห้องเรียนปกติ) มีการมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ปกครองจับสลาก เพื่อลดการแออัด มีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮล์ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม

 

18 พ.ค.64 โรงเรียนอนุบาลโคกท่าเจริญ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตร JCEP ระดับประถมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และอื่นๆ ของหลักสูตร

 

30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน  2564 กิจกรรม Story Telling ของสายชั้นปฐมวัย โดยมีท่านผู้อำนวยการ นางสาวสำอางค์  สุดสะอาด เป็นประธานในงาน

 

9  เมษายน 2564 ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม วันจบการศึกษา ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563

 

25 ธันวาคม2563 โครงการ JCEP โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมการแสดงประวัติของพระเยซู โดยนักเรียนโครงการ JCEP ณ โดมวิทยศึกษา >>>คลิปการแสดง

 

25 ธันวาคม2563 โครงการปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ในวันคริสต์มาส ณ เวทีชั่วคราว อาคารไพศาลี >>>คลิปการแสดง

 

4 ธันวาคม 2563โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย นำโดย ดร.สำอางค์  สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ปันสุขให้น้อง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชการที่ 9 cละวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมในช่วงเช้า ณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถวายพระพร และร่วมบริจาคเงิน ให้กับศูนย์ชีนาปิส บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ  ส่วนช่วงบ่าย คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

 

  17 ตุลาคม 2563 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโครงการสองภาษา (English Program) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (Open House) กลุ่มโรงเรียน Ep/MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก Zone C ณ โรงเรียนวัดดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา >>> คลิกชมภาพกิจกรรม

 

   

นางสาวสำอางค์  สุดสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
Google

www-เว็บอื่น
My Website


School For Web


- วิชาภาษาไทย ค่านิยม 12 ประการ by อัมพร

- แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ป.3 by สมพร
-สอนการใช้ PowerPoint by สงเกตุ
-วิจัย buddy tutor by จารึก
- หนังสืออ่านเพิ่มเติม พระพุทธศาสนา ป.6 by อนุศาสน์ 

-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุด..เริ่มต้น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุดหมุน by สงเกตุ, ชาญวิทย์
-รักโลก รักต้นไม้ /ใคร by สงเกตุ, ชาญวิทย์ 
- ไอ้อ้วน by สงเกตุ, วิฑูรย์
- คนดีเมืองพระรถ by สงเกตุ,วิฑูรย์,ชาญวิทย์

.....................................................

-แนะนำโรงเรียน
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ประถมศึกษา 
-IQA Award โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัล รร.พระราชทาน ประถมศึกษา
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award)
- มาตรการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียน 



หนังสืออนุสรณ์นักเรียน

- อนุสรณ์ นร.2564

 

 

 

 ประกาศ การส่งเด็กมาเข้าเรียน
1.ประกาศกระทรวง ศธ.
2.ให้ส่งเด็กมาเข้าเรียน
3.การจัดสรรโอกาสทางการศึกษา

 

 

 

 



หลักสูตรอนุบาล2 หลักสูตร ป.1