กำลังปรับปรุง กำลังปรับปรุง

 

 

ประกาศ ผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว จำนวน 1 หลัง
 

ประกาศ ผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)

 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง (ลงประกาศ 20 พ.ค.2567)
ประกวดราคาจัดซื้อ จอ Interactive Multimedia Display ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

>> ประกาศ  >> รายละเอียด

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 

1. การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567

2. เรื่องมาตรการป้องกัน กำกับ ติดตาม  การรับนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และ ตรวจสอบได้

สมัครรับนักเรียนชั้น อนุบาล2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2567

   
   

ดร.สำอางค์  สุดสอาด ผอ.โรงเรียน ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  มีการจัดพิธีอัญเชิญรางวัล ณ หอประชุมกุตารนคร

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม กิจกรรมกีฬาสี "ศึกษาลัยเกมส์ ครั้งที่ 69" กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.9 ซุกซนเกมส์ กีฬาปฐมวัย

เกษียณสุข เกษมศานต์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Formula Kid

 

มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบ
NT,RT เต็ม100
รับเกียรติบัตรนักธรรมตรี อนุบาลเกาะจันทน์ดูงาน เฉลิมพระชนมพรรษาฯ ราชินี ไหว้ครู-รับน้อง
 

แนะนำโครงการ 3 ภาษา (TECh)

เครื่องแต่งการนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ (คลิกภาพ ดูรายละเอียด)

ทรงผมนักเรียน

แถวบน ทรงผมมาตรฐาน 
แถวล่าง ทรงผมของนักเรียนที่ขออนุญาต

 

Google

www-เว็บอื่น
My Website

ระบบสารสนเทศ SISA- การประเมินโครงการ... by คมสัน

- วิชาภาษาไทย ค่านิยม 12 ประการ by อัมพร

- แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ป.3 by สมพร
-สอนการใช้ PowerPoint by สงเกตุ
-วิจัย buddy tutor by จารึก
- หนังสืออ่านเพิ่มเติม พระพุทธศาสนา ป.6 by อนุศาสน์ 

-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุด..เริ่มต้น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุดหมุน by สงเกตุ, ชาญวิทย์
-รักโลก รักต้นไม้ /ใคร by สงเกตุ, ชาญวิทย์ 
- ไอ้อ้วน by สงเกตุ, วิฑูรย์
- คนดีเมืองพระรถ by สงเกตุ,วิฑูรย์,ชาญวิทย์
- โลก Show เสี้ยว by พงษ์สิทธิ์, สาวิตรี

.....................................................

-แนะนำโรงเรียน 2566
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ประถมศึกษา 
-IQA Award อนุบาลพนัสศึกษาลัย


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัล รร.พระราชทาน ประถมศึกษา
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award)
- มาตรการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียน 


- งานสภานักเรียน


หนังสืออนุสรณ์นักเรียน

- อนุสรณ์ นร.2564

 

 ประกาศ การส่งเด็กมาเข้าเรียน
1.ประกาศกระทรวง ศธ.
2.ให้ส่งเด็กมาเข้าเรียน
3.การจัดสรรโอกาสทางการศึกษา


 

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
52/1 หมู่ 6 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
20140