📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 โครงการ JCEP ปีการศึกษา 2566 (ผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566)
1. เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ให้มารายงานตัวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารโดมวิทยศึกษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ถ้าไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ไม่ต้องนำนักเรียนมา)
2. สำรอง ไม่ต้องมารายงานตัว จะติดต่อมาเข้าเรียนเมื่อมีผู้สละสิทธิ์
📌ผู้ปกครองไม่ต้องเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและลำดับที่ตามประกาศต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
📌นำปากกามาเองเพื่อลดการสัมผัส