.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET เต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน และภาษาอังกฤษ 4 คน
21 ม.ค.62 โรงเรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา จากผู้ประเมินระดับกลุ่มจังหวัด
6 ต.ค.61 นางทองเพียร  พลนาค เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอัญเชิญรางวัล มาทำพิธีฉลองรอบเมืองพนัสนิคม
คณะกรรมการประเมิน กตปน. การประกันคุณภาพสถานศึกษา เมื่อ 12  กันยายน 2561
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2561
คณะกรรมการประเมินเพื่อรักษาสภาพสภานักเรียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลกุฎโง้ง มาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องขยะอันตรายในครัวเรือน วิธีคัดแยกขยะอันตราย และให้นักเรียนนำขยะอันตรายที่อยู่ในบ้าน เช่น แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ หลอดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด มาจับสลากเพื่อนำไปรับรางวัล เป็นดินสอ ปากกา ลูกฟุตบอล กระเป๋า เสื้อ และอื่นๆ
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย กรมแรงงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัลสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
รางวัลรร.มาตรฐานสากล World Class Standard (School Quality Award : ScQA) ปี 2561
   


นางทองเพียร พลนาค
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

Google

www-เว็บอื่น
My Website

 ข่าวภายใน "APL News"

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
 
   * สรุปรายการ รร.เข้าแข่งขันระดับภาค
- รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562

ผลงานคุณครู

-สอนการใช้ PowerPoint by สงเกตุ
-วิจัย buddy tutor by จารึก
-โครงงานคุณธรรมนักเรียน by พรเทวา 

ชมหนังสั้นของเรา

-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุด..เริ่มต้น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุดหมุน by สงเกตุ, ชาญวิทย์
-รักโลก รักต้นไม้ /ใคร by สงเกตุ, ชาญวิทย์

.....................................................
ชม VTR ของเรา
-แนะนำโรงเรียน
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award)
- มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55 ประกาศ , แนบท้ายประกาศ